Profil

x-psyk profil2Jeg er født i 1958 og oprindelig uddannet cand. theol. fra Århus Universitet. I 1998 afsluttede jeg 1½ års sidefag i psykologi fra Aalborg Universitet og tog efterfølgende en 3-årig uddannelse som cand. pæd. pæd. psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) under Århus Universitet.

Efter min kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi har jeg taget en 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer for psykologer fra Kognitiv Center Fyn ved cand. psych. Lene Iversen og cand. psych. Peter Rasmussen, der begge er autoriserede psykologer og specialister i psykoterapi.

Jeg har endvidere kurser i mindfulness, ACT og stresshåndtering, samt en 1-årig NLP-Practitioner uddannelse. Jeg har i 2014 afsluttet en Master Coach uddannelse.

Jeg har gennem flere år arbejdet med socialt- og psykisk belastede mennesker – i både kommunalt og daghøjskoleregi – indenfor rådgivning, personlige samtaler samt undervisning.

Siden september 2004 har jeg arbejdet som kognitiv psykoterapeut i min egen klinik, hvor jeg har opnået god erfaring i at hjælpe mine klienter med at håndtere bl.a. angst, stress, depression, dårligt selvværd, ADHD, særlig sensitivitet.

Udover at undervise i / foredrage om forskellige psykologiske emner, holder jeg endvidere foredrag i foreninger, uddannelsesinstitutioner og firmaer i Nordjylland om emnet: ”Kognitiv terapi i hverdagen”. Her kommer jeg bl.a. ind på, at alle – og ikke kun mennesker med psykiske problemer – kan have glæde af kognitiv terapi, idet man lærer nogle metoder, der brugbare i ethvert menneskes hverdag.

For at opretholde min høje, faglige standard holder jeg mig løbende opdateret gennem relevante uddannelser og kurser, ligesom jeg modtager supervision.

Menneskesyn og terapeutisk grundlag

Intet menneske er en ø; en verden for sig. Ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det hele. Om en lerklump skylles bort af havet eller et forbjerg, eller din vens hus eller dit eget. Europa bliver mindre derved; ethvert menneskes død river noget fra dig, thi du er eet med den ganske menneskehed. Så derfor skal du ikke spørge: Hvem ringer klokkerne for? De ringer for dig.” John Donne 1624

Dette digt siger noget om mit syn på menneskets grundlæggende afhængighed af sine medmennesker. Digtet fortæller, hvordan vi hver især betyder noget for den anden, og hvordan vi både påvirkes af og selv påvirker vores omgivelser.

Mit logo er valgt, fordi det karakteriserer mit menneskesyn. Jeg ser et menneske med begge ben solidt plantet på jorden, som tegn på en indre styrke og et grundlæggende fundament – og begge arme rakt op i luften, som symbol på sin afhængighed af den omgivende verden.

Hvorfor skal du bruge mig som psykoterapeut?

Det skal du, fordi jeg har en oprigtig interesse og omsorg for mine medmennesker – både i hverdagen men også på et mere abstrakt plan i forhold til de filosofiske og etiske spørgsmål, som vi hver især konfronteres med gennem livet. Desuden har jeg altid min personlighed med som psykoterapeut i form af min evne til at se ”bag om” en given problemstilling og komme med brugbare løsningsforslag udfra en opmuntrende, humoristisk, respektfuld og omsorgsfuld indstilling til mine klienter – samt min evne til at kunne indleve mig i andre menneskers oplevelse af virkeligheden og handle derudfra. Sidst, men ikke mindst anser jeg kognitiv terapi for en terapiform, der på bedste måde – fordi den er så konkret, struktureret, problemorienteret og videnskabelig funderet – kan hjælpe os i vores moderne, kaotiske liv, der bl.a. ses udtrykt i stigende tilfælde af forskellige psykiske problemer.

Eksamensopgaver i psykologi

Under mine studier i psykologi på henholdsvis Aalborg Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) ved Århus Universitet har jeg lavet en del opgaver. Efter flere opfordringer har jeg valgt – igen – at lægge nogle af disse eksamensopgaver i psykologi på min hjemmeside.

Du er velkommen til at læse, bruge, gengive dele af mine opgaver – men kun hvis du opgiver mit navn som kilde – God fornøjelse!

 

Speciale. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. DPU 2004

Mit speciale på DPU hedder ”Kultur og selvforståelse – implikationer for psykisk trivsel”. Det handler om, hvordan kulturen op gennem tiden indvirker på vores selvforståelse, samt hvilken betydning den postmoderne selvforståelse har for vores nuværende psykiske problemer. Speciale, DPU

 

Synopsis i udviklingspsykologi. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. DPU 2003

Som forarbejde til mit speciale har jeg skrevet en synopsis med titlen: ”Selvet –set i et tværkulturelt perspektiv”. Det har nok været den mest interessante opgave, jeg nogensinde har skrevet, da den åbnede mine øjne for den store indvirkning, som kulturen har for menneskets selvforståelse. Endvidere gav den et indblik i en for mig fremmed kultur – nemlig den asiatiske. Synopsis i udviklingspsykologi, DPU

 

Afhandling i læring og kognition. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. DPU 2003

På DPU har jeg endvidere skrevet om ”Læring som meningssøgende proces”, hvor jeg analyserer og sammenligner henholdsvis Lave og Wengers læringsbegreb i ”Situated learning” og Bjørgens læringsbegreb i ”Ansvar for egen læring”.  Afhandling i læring og kognition, DPU

 

Afhandling i subjektivering, socialitet og diversitet. Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. DPU 2003

Også i denne afhandling, der hedder ”Er grænsen for tilpasning nået?”, kredser jeg om det postmoderne samfunds indvirkning på menneskets psykiske (mis)trivsel – her med fokus på det store antal depressioner vi ser i Vesten i dag. Afhandling i subjektivering, DPU

 

Afhandling i kognition. PD i psykologi. DPU 2002

Kognitiv udvikling ifølge Piaget og Vygotsky” er en lille afhandling, der undersøger om kulturen påvirker vores kognitive udvikling – tanke og sprog – eller om denne udvikling er universel. Afhandling i kognition, PD i psykologi

 

Afhandling i udviklingspsykologi. PD i psykologi. DPU 2002

Som teolog interesserer jeg mig også for religionens betydning for mennesket i dag. Dette blev til en afhandling med titlen: ”Religionens nye aktualitet for det postmoderne menneske”, hvor jeg beskriver vor tids søgen mod noget meningsfyldt i en kaotisk verden. Afhandling i udviklingspsykologi, PD i psykologi

 

Projektarbejde i psykologi. Sidefag i psykologi. Aalborg Universitet 1997

På 2.semester på Aalborg Universitet skrev jeg en projektopgave om ”Mødet mellem barnet i dag og skolen af i går”, der beskriver den næsten umulige opgave det er at forene to så forskellige størrelser.  Projektarbejde i psykologi, sidefag Aalborg Universitet