Særligt sensitiv

Er du også særligt sensitiv?

Gennem de seneste 2-3 år har jeg i min klinik oplevet flere og flere klienter, der er særligt sensitive. HSP (Highly Sensitive Person) er et karaktertræk, som den amerikanske psykolog Elaine Aron begyndte at udforske nærmere fra 1991 og stadig forsker i. Det er især hendes studier i HSP, der ligger til grund for denne side om særligt sensitive mennesker.

Særlig sensitivitet er et medfødt og arveligt karaktertræk, som findes hos 15 – 20 % af befolkningen. Karaktertrækket har således været tilstede hos personen fra tidlig barndom, men opleves ofte stærkere med alderen, da personens psykiske ressourcer til at kompensere for trækket, mindskes.

Personer, der er særligt sensitive, har en større modtagelighed for ydre og indre indtryk – samt en mere dyb og nuanceret bearbejdning af sanseindtrykkene. Den særligt sensitive person oplever således følelsestilstande, både inden i sig selv og i relation til andre, meget mere intense, end andre mennesker.

Årsagen hertil er, at hjernen hos den særligt sensitive person  opfanger mange flere informationer, da den ikke har samme filter som hos en ikke-sensitiv person. Når hjernen således konstant er på overarbejde, betyder det, at den særligt sensitive person let bliver overstimuleret, og derfor har et større behov for forudsigelighed og ro til indre fordybelse.

 

Den særligt sensitive person kan være sensitiv overfor et eller flere at følgende 5 områder:

Fysisk sensitivitet:

Den særligt sensitive person reagerer f.eks. overfor alkohol, kaffe, medicin, sukker, stærkt lys, høje lyde, kraftige dufte, varme, kulde, fysisk berøring, uorden, forandringer i omgivelserne, sult, tørst, søvnmangel.

Social sensitivitet:

Sensitivitet på det sociale område betyder, at man lettere påvirkes af stemninger, samt kan indleve sig i andres sindstilstand. Ofte vil man have svært ved at skelne mellem egne og andres følelser, da disse opleves så stærkt. Social sensitivitet viser sig også overfor bl.a. uretfærdighed, diskrimination, vold, katastrofer, krig.

Personlig sensitivitet:

Hvis man er sensitiv på det personlige område vil tanker, følelser og forestillinger ofte være meget intense og overvældende. Man har let til bekymringer og tankemylder , ligesom man ofte har et rigt indre liv og en levende drømmeverden.

Ideologisk sensitivitet:

Den særligt sensitive person har stærke meninger og ideer om f.eks. retfærdighed, loyalitet, næstekærlighed, orden, rigtigt og forkert.

Spirituel sensitivitet:

Den særligt sensitive person er især påvirkelig overfor spirituelle oplevelser.

 

Når den særligt sensitive person så er blevet overstimuleret på ét eller flere af sine sensitive områder, kan det vise sig som f.eks:

 • Træthed / tristhed
 • Irritation / vrede
 • Hovedpine / spændinger i kroppen
 • Konfus / kan ikke tænke klart
 • Negative / kritiske tanker
 • Stress / frygt
 • Svært ved at overskue situationen
 • Lyst til at komme væk / isolere sig / trække sig
 • Forvirret / klodset

 

Den særligt sensitive persons behov:

Det er ofte en udfordring at være HSP i vores samfund, der jo netop hylder fleksibilitet, forandring, hurtighed, mange informationer….osv. Her er det vigtigt, at det enkelte særligt sensitive menneske bliver klar over netop sine udfordringer / sensitive områder og lærer at “passe på sig selv”. Dette gøres især ved, at erkende og respektere sine behov for struktur, forudsigelighed,  ro og tilbagetrækning.

Det er derfor vigtigt:

 • At den særligt sensitive person lærer at sætte grænser og vælge til / fra ift. sine behov. Hvilke situationer / personer / aktiviteter dræner dig for energi – og hvilke nærer dig.
 • At den særligt sensitive person indfører en daglig rutine med indre fordybelse (ex. Mindfulness), afslapning, ro, nærende aktiviteter, forudsigelighed, osv. (også på gode dage), således at der kommer overskud på balancekontoen.

 

Hvis du passer på dig selv, så du ikke bliver (for) overstimuleret – men er i balance – er der også mange fordele ved at være særligt sensitiv. HSP er ofte mennesker, der har følgende egenskaber:

 • Selvindsigt
 • Kreativitet
 • Evne til fordybelse / fokus på detaljer
 • Ansvarlighed
 • Indlevelsesevne / empati
 • Arbejdsomhed
 • Selvstændighed
 • Omsorg for andre

Der findes flere gode bøger om HSP, og hvordan du kan lære at “passe på dig selv” – af  bl.a. Elaine Aron, Ted Zeff, Susanne Møberg og Ilse Sand. Desuden henvisning til nogle gode hjemmesider om HSP.

www.sensitiv.dk

www.hsperson.co

HSP-foreningen